Nhân viên bán hàng

Vui lòng nhấn vào đây để Ứng Tuyển

Vị trí/ Chức danh

Nhân viên bán hàng

Báo cáo trực tiếp cho

Giám sát bán hàng

Phòng ban

Kinh Doanh

Nơi làm việc

Miền Bắc - Miền Trung - Miền Nam

Mục đích chính của công việc

- Triển khai bán hàng, giới thiệu trên địa bàn phụ trách. - Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới. - Bán hàng đảm bảo doanh số được giao, thực hiện kịp tiến độ. - Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho các cửa hàng. - Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng. - Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên.

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT

Kinh nghiệm

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực: hàng tiêu dùng nhanh, Thực phẩm.

Kỹ năng cần thiết cho công việc

Nhiệt tình, chịu khó, siêng năng và đam mê công việc bán hàng.

Vị trí/ Chức danh

Nhân viên bán hàng

Báo cáo trực tiếp cho

Giám sát bán hàng

Phòng ban

Kinh Doanh

Nơi làm việc

Miền Bắc - Miền Trung - Miền Nam

Mục đích chính của công việc

- Triển khai bán hàng, giới thiệu trên địa bàn phụ trách. - Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới. - Bán hàng đảm bảo doanh số được giao, thực hiện kịp tiến độ. - Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho các cửa hàng. - Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng. - Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên.

Trình độ chuyên môn

Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT

Kinh nghiệm

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực: hàng tiêu dùng nhanh, Thực phẩm.

Kỹ năng cần thiết cho công việc

Nhiệt tình, chịu khó, siêng năng và đam mê công việc bán hàng.