Mua 10 gói tặng 1 gói

Tháng 09/2016 – Tháng 10/2016

  • MiGauDo-KM10Tang1.jpg
Print Cloud Mail

1. Tên chương trình: “Mua 10 gói tặng 1 gói, thùng 30 gói tặng 3 gói”

2. Hình thức khuyến mãi: Tặng hàng hóa cho Khách hàng không thu tiền, kèm theo việc mua hàng hóa.

3. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 21/09/2016 đến hết ngày 31/10/2016 (hoặc đến khi hết quà khuyến mãi).

4. Phạm vi khuyến mãi: khách hàng tiêu dùng mì ăn liền Gấu Đỏ trên toàn quốc

5. Nội dung khuyến mãi: Khi mua 10 gói mì Gấu Đỏ, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 gói mì Gấu Đỏ.